Voorwaarden

Algemene voorwaarden Minivillas

Artikel 1: Totstandkoming huurovereenkomst

De huurovereenkomst komt tot stand doordat het aanbod van de verhuurder wordt aanvaard door de huurder. De op de website genoemde informatie kan gezien worden als een aanbod. Aanvaarding door de huurder dient schriftelijk te geschieden middels mail of post. Bij aanvaarding dient tevens een kopie legitimatiebewijs van de hoofdhuurder aan de verhuurder overlegd te worden.

In de huurovereenkomst wordt nader bepaald wie de huurder is. De huurovereenkomst is persoonlijk en het is niet toegestaan het gehuurde chalet geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.

De huurovereenkomst komt tot stand na overleg van inkomensgegevens
Permanente bewoning niet toegestaan
Verhuur volgens richtlijnen gemeente Barneveld

Artikel 2: Tarieven

De tarieven zoals vermeld en/ of afgesproken op deze website zijn exclusief borg. De tarieven zijn inclusief de kosten voor energie. Dit geld niet wanneer u de Minivilla voor langere periode huurt.

Een specificatie van de opbouw van het in rekening te brengen tarief wordt in de huurovereenkomst vermeld.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

Binnen 5 dagen na de bevestiging van de reserverings datum dient u 50% van de huursom te voldoen. Het restant van de huursom dient uiterlijk drie weken voor de dag van aankomst te zijn voldaan.

Na tekenen huurovereenkomst dient de borg per omgaande betaalt te worden, dan pas is de huurovereenkomst definitief

Artikel 4: Overhandiging sleutels

Indien de totale huursom en de borg volledig zijn voldaan, zal de verhuurder op de dag van aankomst de sleutels aan de huurder overhandigen. Op de dag van vertrek zal de verhuurder controleren of de minivilla correct is verlaten en overhandigt de huurder de sleutels van de minivilla aan de verhuurder, waarna de verhuurder de borg terugbetaalt aan de huurder.

Artikel 5: Annulering door de huurder

Bij annulering is de hoofdhuurder de volgende bedragen verschuldigd (Mits anders vermeld in huurovereenkomst):

-bij annulering vanaf de dag van reservering tot 42 dagen voor de dag van aankomst 30% van het huurbedrag

-bij annulering vanaf de 42e dag tot de 28e dag voor de dag van aankomst 60% van het huurbedrag

-bij annulering vanaf de 28e dag tot aan de dag van aankomst 90% van het huurbedrag

-bij annulering op de dag van aankomst of later: het totale huurbedrag

Artikel 6: Annulering door de verhuurder

De verhuurder kan de huurovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden. De huurder heeft in dit geval recht op restitutie van het reeds betaalde gedeelte van de huursom.

De huurder heeft het recht de huurovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval van overmacht zoals politieke onrust, oorlog, kernrampen, natuurrampen, algemene stakingen, brand, enz.

Borg

Wij rekenen een borg van 100.- euro. Als u het huisje veegschoon en opgeruimd achterlaat krijgt u deze na uw verblijf weer teruggestort op uw rekening. Mocht dit niet zo zijn, of er is schade ontstaan, wordt deze van de borg ingehouden. Eventuele vervangingskosten zullen ook in rekening gebracht worden. Er ligt in de Minivillas een lijst met de vervangingskosten.

Administratiekosten

Wij brengen geen administratie en/of reserveringskosten in rekening.

Wel rekenen we voor het beddengoed €7,50 euro per persoon per huurperiode.

Huurt u de woning voor langere tijd brengen we de verbruikte gas- en elektra en schoonmaakkosten in rekening.  

Verhuur van vrijdag tot vrijdag

In het hoogseizoen wordt het huisje alleen per volle week verhuurd. Een huurperiode begint op vrijdag om 15:00 uur en loopt tot de daaropvolgende vrijdag 11:00 uur. U kunt natuurlijk meerdere weken huren!

Buiten het hoogseizoen

Buiten het hoogseizoen kunt u het huisje ook huren voor een weekend of midweek (vanaf vrijdag 15:00 uur tot maandag 11:00 uur) of een midweek (vanaf maandag 15:00 uur tot vrijdag 11:00 uur) of natuurlijk voor een langer aaneengesloten periode. U kunt mailen voor de mogelijkheden.

Overig

Huisdieren zijn welkom mits de minivilla netjes achterblijft. Wij rekenen €18.00 euro extra per huisdier.

Roken

Roken is niet toegestaan in de Minivillas.

 

Reglement bospark ’BEERTJESHOEVE’ te Voorthuizen

Download reglement